ПАСИВНА, брз центар, престап, во ПОДКАСТОТ со Ѓорги Начевски

Македонија има исклучителна привилегија да го има најдобриот светски судиски ракометен пар. Ние во САМОРАКОМЕТ пак ја имаме таа ексклузивна чест да го имаме како стручен консултат и аналитичар на правилата најдобриот светски ракометен судија Ѓорги Начевски. Со Ѓоле разговараме за предизвикот да се биде судија, за тежината и одговорноста, разговараме за непознавањето на правилата. […]