За отпорот, за Киро, за храбрите…

Не е тајна дека сите мои симпатии беа на страната на Нант. Дека Вешпрем е еден од немезесите на македонските клубови, Вардар најдобро знае, исто така не е тајна. Дека спортските сладокусци уживаат во изненадувањата е повеќе од јасно. Од друга страна колку Вешпрем можеше да ни биде, а не ни стана омилен, после погромот […]